Instagram

0(545) 610 0244 [email protected]

Blog

AnasayfaDış MimarMimarlık ve Etik

Mimarlık ve Etik

Her mesleki faaliyet için etikle olan ilişkisi “yapabilir olma” ile tanımlanmaktadır. Söz konusu yapabilir olma hali temelinde mimarlık nezdinde konuşulacak olursa mimarlığın mesleki uygulamaları yapma ve bunlarla ilgili olarak karar yetisine ve gücüne sahip olabilme ayrıcalığını kapsar. Özellikle mimarlık fakültelerinde sağlanan eğitimlerde mimarlık ve etik kavramlarına ilişkin sorgulamalar ileri seviyelere ulaşmıştır. Mimarlık etiği noktasında en önemli olgulardan birisi de mimarlığın 21. Yüzyıl dünyasında profesyonel bir meslek olarak kabul ediliyor oluşudur. Aslında temelinde kültür ve birikimi şekillendiren hayal gücünün sınırlarıyla sınırlandırılmış bir tür sanat/sanatçı faktörünün söz konusu olması profesyonel meslek ve etiğin çarpışması sonuçlarını ortaya çıkartıyor.

Mimarlık ve Kültür

Profesyonel meslek alanlarında etik, ahlak gibi kavramlarla sınırlandırılmış uygulamaların mimarlıkta uygulamalarda başarıyı ve yanı sıra özgünlüğü sağlayabilme açısından yaratabileceği sınırlılık en çok tartışılan konulardan birisidir. Mimarlık ve etik olguları için ayrıca mimarın gerçekleştireceği eylemler, alacağı kararlar ile toplum huzuru, refahı ve güveni üzerinde doğrudan etkili neticeler doğurabildiği de belirtilir. Bir mimarın profesyonel meslek kriterleri(teknik açıdan) yönünden başarılı bir uygulama gerçekleştirmiş olması, toplumun etik olguları açısından başarılı bir uygulama gerçekleştirmiş olduğu anlamına ise gelmemektedir. Bir toplumun kültürel mirasını şekillendiren, yansıtan ve tanıtan olgular olan mimari eserler/uygulamalar aynı zamanda da o toplumun dünyaya ve doğaya olan yaklaşımını da gözler önüne serer.

Mimarlık İçin Toplumsal Sorumluluk

Modern çağdaki en kronik sorunlardan birisi olan doğaya olan sert ve acımasız yaklaşımda direkt olarak toplum genelini etkileyen bir husus olduğundan mimarlık ve etik olgusunu gündeme getirir. Bir toplumun ahlakını, kültürel mirasını, yaşam alanlarını ve kalitesini doğrudan etkileyebilecek sonuçlar ortaya çıkartan mimari uygulamalar konusunda mesleki etik kavramı büyük bir önem taşımaktadır. Dolayısı ile bir mimar için etik farkındalığı yakalayabilmek teknik yönden bilgi ve birikimin kazanımı kadar önem taşır. Günümüzde üniversitelerin mimarlık fakültelerinde akademik yönüyle mimarlık ve meslek etiği olguları tartışılmaya ve araştırılmaya devam ediyor. 1988’ de kurulmuş “ARC PEACE(Uluslararası Toplumsal Sorumluluk İçin Mimarlar)” isimli örgütle daha fazla ön planda yer bulan “toplumsal sorumluluk” kavramı aslında mimarlık ile etik olguları arasındaki bağıntıyı daha anlaşılabilir biçimde yorumlamaya yardımcı oluyor.

YORUM YAZIN