Instagram

0(545) 610 0244 [email protected]

Blog

AnasayfaDış MimarMimari Tasarım Sürecine Nasıl Başlanır?

Mimari Tasarım Sürecine Nasıl Başlanır?

Estetik ve fonksiyonellik yanından beklentileri karşılayacak ve hatta mevcut kriterlerin üzerinde bir sonuç ortaya çıkartacak mimari tasarım süreci pek çok katmandan oluşur. Her bir katman bir sonraki katmanın yönünü belirleyeceğinden her bir aşamada dikkatli ve titiz çalışma gerçekleştirilmesi gerekir. En temel şekilde mimari tasarım süreci;

Analiz

Konsept

Çizim

Aşamalarından oluşur. Mimari tasarım süreci başlangıcı her konuda olduğu gibi öncelikle bir analiz sürecini içerir. Neyin nasıl ve ne amaçla yapılacağı, hangi kriterlerin ve koşulların mevcut olduğu ve tabii ki mevcut imkanların neler olduğuna istinaden değerlendirmeler yapılır. Kullanıcı ve proje alanı olacak şekilde 2 yönden analiz yapılır. Alan analizine istinaden topoğrafya eğimi, gürültü, risk faktörleri, güneş konumu, altyapısal nitelikleri gibi kriterler üzerinden alan analizi yapılır. Diğer bir analiz sürecini oluşturan kullanıcı analizi ise doğrudan kullanıcı gereksinimleri içerir. Bu gereksinimler kullanılabilirlik yönünden olabileceği gibi estetik gibi tamamen soyut olgulardan da oluşabilir. Bu sebeple kullanıcı gereksinimleri projeden projeye göre değişkenlik gösterir ki bu durumda her tasarım süreci için ayrı bir kullanıcı analizi gerektirir.

Yapılan analizlerle elde edilen veriler nezdinde de konsept oluşturulur. Söz konusu projenin ana fikrini ve seyrini tümüyle belirler. Bir nevi projenin özeti olması sebebiyle mimari tasarım süreci açısından en önemli aşamalardan birisidir. İstekler ve ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirilecek konseptin görselliğe büründürülmesi ise sürecin son aşamasını içerir.

Mimari tasarım süreci son aşaması olan çizim aşamasında ise en başta “buble diagram” olarak isimlendirilen aşaması uygulanır. Planın ilkel aşamasını oluşturan leke çalışması ise manuel olarak yapılır. Bu plan ve projenin daha net şekilde şekillendirilmesi için görsel veriyi sağlar. En genel tabiriyle “kaba tasarım” olarak nitelendirilen bu aşamada çizimler elle bir kağıt üzerinde gerçekleştirilir. Son kademde ise cephe tasarımları ve vaziyet planı gibi çizimlerle proje aşaması tamamlanır. Çizim aşamasında gerçeğe odaklı ölçeklendirilmiş boyutlar ve matematiksel hesaplamalar gerçekleştirilir. Mimari tasarım sürecinin sonunda özgünlüğü, işlevselliği ve estetiği sadece o projeye özel ve son derece güvenli sonuçlar elde edilebilir.

YORUM YAZIN