Instagram

0(545) 610 0244 [email protected]

Blog

AnasayfaDış MimarMimari Projenin Aşamaları Nelerdir?

Mimari Projenin Aşamaları Nelerdir?

Mimari projenin tasarlanması aşamasına geçilmeden önce, yapının amaçlarının ve yapılma nedenlerinin belirlenmesi, buna göre keşif yapılması, arazinin ölçülerinin alınarak ölçeklendirilmesi, yerleşim planlamasının yapılması, arazinin, elektrik, yollar, su ve kanalizasyon şebekesine konumu ve bu şebekelerin saptanması yapılması gereken keşif aşamasını oluşturur. Keşif aşamasında ayrıca, arazinin yön durumu, rüzgar etkisinin hesaplanması ve kuzey-güney yerleşimi, yapının gün ışığından verimli şekilde faydalanabilmesi için doğu-batı aksının belirlenmesi, topografik özellikleri, çevrenin bitki örtüsü ve ekolojik özellikleri, var olan ağaçların yerlerinin saptanması, inşaat sonrası peyzaj çalışması için gerekli özelliklerin belirlenmesi, imar durumunun belirlenmesi gibi detaylarda, incelikli şekilde ele alınır.

Tasarım Aşaması

Keşif aşamasında elde edilen veriler kullanılarak, tasarım çalışmalarına başlanır ve öncelikli olarak hazırlanacak şemalar aracılığıyla, arazinin boyutlarına göre 1/20, 1/50 ya da 1/100 şeklinde ölçeklendirilmiş ilk eskizler hazırlanır. Bu eskizler baz alınarak, kesit ve görünüşle ilgili çizimler gerçekleştirilir. Hazırlanan çizimlerin bir kısmı teknik detaylara odaklanmış, bir kısmı desen olarak sınıflandırılmış olarak hazırlanması gereklidir. Çizimler yapılırken, tüm çevre unsurları da dikkate alınır. Bu aşamada dikkate alınması gereken diğer konular, yapının inşasının gerçekleşeceği bölgenin genel mimari dokusu, etrafta yer alan diğer binaların estetiği, kültürel estetik değerlere yatkınlık gibi etik detaylardır. Bir mimari proje hazırlanırken, teknik özelliklerin yanında, en az onun kadar önemli olan, kültürel, ekonomik, ekolojik ve sosyal etkilerinin değerlendirilmesi gereklidir. Bu sayede oluşabilecek tüm problemler ön görülür ve buna uygun çözümler proje esnasında gerçekleştirilmiş olur. Gerektiğinde ya da istendiğinde yenilikçi bakış açılarının kullanılmasına başvurulması, genellikle bu aşamadadır. Yine bu aşamada hazırlanan statik proje sırasında, projenin yönetiminden sorumlu mühendislerle gerçekleştirilen bilgi alışverişi ve koordinasyon önem kazanır.

Perspektif Çizimi ve Maket Aşaması

Bu çalışmaların sonucunda projenin perspektif çizimleri, teknik detaylarının çizimi ve ihtiyaca göre maketinin yapılması aşamasına geçilir.

Avan Proje Hazırlığı

Projenin onay almasından sonra, yeni adım olarak aletler ve çeşitli araçlar kullanılarak yapılan çizim aşamasına geçilir. Avan projede tasarımın fikir olmaktan çıkarılıp, kağıt üzerine oturma ve durum planları, kat planları, kesitler, görünüşler, çatı planları ele alınır ve iş verene sunulur. Alınan onaydan sonra “ kesin proje “ aşamasına geçilir. Kesin proje aşamasında gerekli revizyonlar ve değişiklikler gerçekleştirilir. 1/50 ya da 1/100 olarak yeniden çizim gerçekleştirilir ve uygulama projesi aşamasına geçilir.

YORUM YAZIN