Instagram

0(545) 610 0244 [email protected]

Blog

AnasayfaDış MimarMimari Proje Nedir?

Mimari Proje Nedir?

Amacına uygun, aynı zamanda bulunduğu coğrafi koşullara uygun sağlamlıkta ve yine çevre koşullarına uygun görünüme sahip yapıların inşa edilmesinde, mimarların sorumluluğu ve üstlendikleri rol üst düzeydedir. Mimarlığın en önemli ilkeleri olan, işlevsellik, sağlamlık ve estetik, her projenin tamamlanmasında en büyük katkıyı sunarlar. Yapıların dış görünüş ve cephe görünüşü, iç inşa düzenleri, kullanılacak malzeme detayları, yerleşimle ilgili planları, yapıların birbirleriyle oranlarının hesaplanması, bağlantı ayrıntıları, kesitleri ve planları ve benzeri ayrıntılarıyla ilgili ileri teknik ve mimari bilgiler verecek şekilde hazırlanmış projelere mimari proje adı verilir.

Mimari projenin hazırlanması, yapıların işlevselliğinin, sağlamlığının ve estetik özelliklerinin belirlenmesini sağlar. Ancak bunun yanında projenin uygulaması esnasında, ihtiyaç duyulacak tüm çevre koşulları, ulaşımla ilgili ayrıntılar, inşa sırasında ihtiyaç duyulacak malzemelerin ulaştırılması ve inşa sırasında karşılaşılabilecek her türlü dış etkenle ilgili detaylarda, mimari proje hazırlanırken mimarların göz önünde tuttuğu diğer ayrıntılardır. Mimari projenin amacı ve uygulama şartlarının zorluk derecesi, mimarların bilgi birikimi, deneyimleri ve mesleki becerilerini kullanarak, yapının inşa süreci yani hedefle ilgili her şeyi kapsayan bir bağlantı şemasının planlanması, mimari projenin asıl tanımıdır.

Bir noktada sanatla iç içe geçen mimarlık, yapı projelerinin bulunduğu coğrafyayla ilgili olarak, bölgesel koşulları, kentsel koşulları, kültürel koşullarıyla ilgilenmesi gereken kamusal bir konu olarak incelemeli ve ele almalıdır. İşlevsellik amacına dayalı olarak geniş iç alanlar, kamusal yapıların, konutların, çeşitli amaçlara göre inşa edilmiş kompleks yapıların, birbirleri ile olan ilişkisi, uyumu ve oranı gibi ayrıntıların, sürekli yenilikçi bir şekilde tanımlanmasını zorunlu kılar.

  1. Yüzyılda yaşanan büyük savaşlar sonrasında özellikle Avrupa şehirlerinde yaşanan büyük ölçekli yıkımlar, bu şehirlerin hızlı bir şekilde yeniden inşa edilmesi zorunluluğunu ortaya çıkardı. Bu zorunluluğa bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaca yanıt verebilmek amacıyla, sektörel olarak hızlı ve yoğun bir gelişme yaşandığı gibi, aynı zamanda sektörel deneyim ve bilgi birikiminin artması sonucu ortaya çıktı. Böylesi bir deneyimin sonucunda işlevselliği ve estetik özellikleri yenilikçi ve aynı zamanda devasa yapıların inşası 20. Yüzyılda yoğun bir şekilde gerçekleşti. Günümüzde mimari projelere yön veren bilgi birikimi, büyük ölçüde 20. Yüzyılda oluştu.

 

YORUM YAZIN