Instagram

0(545) 610 0244 [email protected]

Blog

İnşaatların projelerinin uygulama aşamasına gelmesi sırasında, çeşitli proje aşamalarından geçmesi gereklidir. Bu aşamaların son iki adımı olan Kesin proje ve uygulama projesi adımları, projenin uygulamaya geçmeden önce son eklemelerin ve düzeltmelerin yapıldığı aşamalardır. Kesin Proje Nedir? Kesin proje bir önceki aşama olan Avan proje aşamasında ki verileri

Her mesleki faaliyet için etikle olan ilişkisi “yapabilir olma” ile tanımlanmaktadır. Söz konusu yapabilir olma hali temelinde mimarlık nezdinde konuşulacak olursa mimarlığın mesleki uygulamaları yapma ve bunlarla ilgili olarak karar yetisine ve gücüne sahip olabilme ayrıcalığını kapsar. Özellikle mimarlık fakültelerinde sağlanan eğitimlerde mimarlık ve etik

Estetik ve fonksiyonellik yanından beklentileri karşılayacak ve hatta mevcut kriterlerin üzerinde bir sonuç ortaya çıkartacak mimari tasarım süreci pek çok katmandan oluşur. Her bir katman bir sonraki katmanın yönünü belirleyeceğinden her bir aşamada dikkatli ve titiz çalışma gerçekleştirilmesi gerekir. En temel şekilde mimari tasarım süreci; Analiz Konsept Çizim Aşamalarından

Mimari projenin tasarlanması aşamasına geçilmeden önce, yapının amaçlarının ve yapılma nedenlerinin belirlenmesi, buna göre keşif yapılması, arazinin ölçülerinin alınarak ölçeklendirilmesi, yerleşim planlamasının yapılması, arazinin, elektrik, yollar, su ve kanalizasyon şebekesine konumu ve bu şebekelerin saptanması yapılması gereken keşif aşamasını oluşturur. Keşif aşamasında ayrıca, arazinin yön

Amacına uygun, aynı zamanda bulunduğu coğrafi koşullara uygun sağlamlıkta ve yine çevre koşullarına uygun görünüme sahip yapıların inşa edilmesinde, mimarların sorumluluğu ve üstlendikleri rol üst düzeydedir. Mimarlığın en önemli ilkeleri olan, işlevsellik, sağlamlık ve estetik, her projenin tamamlanmasında en büyük katkıyı sunarlar. Yapıların dış görünüş

Dünyanın en zengin topraklarına sahip olan Anadolu  geçmişten bugüne bir çok medeniyet barındırmaktadır. Geçmişteki izlerin ruhunu yansıtan en önemli kanıtlardan biri kuşkusuz tarihi eser yapıtlarıdır. Peki tarihimize ne kadar özenli davranıyoruz ? En başta ülkemizin metropol şehri olan İstanbul ve Anadolu’nun tüm toprakları tarihin izleriyle doludur.

Mimari tasarım, günlük hayatımızda sıkça karşıya çıkan yapıların, eşyaların mekanların hatta yolların ve yollarda kenarlarda duran ağaçların bile belli nizama uygun güzellikte tasarlanması durumudur. Mimarlıkta farklı mesleklerden olan bir çok insan mimari tasarım projelerinde yer alabilir. Mimari tasarım yeri geldiğinde bir yapı projesi tasarlamak, yeri geldiğinde

Mimari Restorasyon Mimari Restorasyon Ön Lisans programlarının amacı, tarihi dokuyu ve miraslarımızı korumakla ilgili çözüm yolu üretme marifetlerini geliştirmek, bilgisayar kullanımını ve 3 boyutlu görselleştirme konularında uzmanlaşma sağlamaktır. Ayrıca kültürel mirasların onarılarak  ve korunarak gelecek nesillere aktarılmasında rol oynayacak nitelikli teknik çalışan yetiştirmektir. Programın vizyonu mesleki etik